Мирутинський ліцей

Головна » Статті » Мої статті

Звіт директора за 2016-2017 навчальний рік, частина ІІІ

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.


Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Дані за цими списками постійно оновлюються та змінюються. Кількість дітей у них на даний момент становить:

 • Сиріт (діти позбавлені батьківського піклування) – 1;
 • Напівсиріт – 6
 • Інваліди – 2
 • Не підлягає навчанню – 1 Горлов С. В.
 • Сім’ї трудові мігранти – 0
 • Діти батьки яких учасники АТО – 3
 • Багатодітні – 52
 • Знаходяться на диспансерному обліку – 32
 • Сім’ї, що знаходяться під соціальним супроводом – 3, в них дітей – 6 (Снопок Анастасія, Мирончук Софія, Мирончук Христина, Панчук Дмитро, Панчук В. Ярощук Дмитро)

       Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після змін соціального паспорту класу.

       Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу школи. У 2016-2017 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда, Новому року – отримали солодкі подарунки.

        Також за бюджетний кошт діти з багатодітних сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримувався постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи.

Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

 Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні за графіком Славутської ЦРЛ. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Учні 5-11 класів пільгові категорії (малозабезпечені, багатодітні, учасники АТО) також харчуються безкоштовно Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку у їдальні школи.

Учні, які проживають більше, як за три кілометри від школи довозяться шкільним автобусом за затвердженим та погодженим маршрутом. У 2016-2017 навчальному році до школи підвозилося 58 учнів: з них з с. Плоска – 45 учнів, з с. Дяків – 7 учні, з с. Красносілка – 6 учні.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
У червні з 29.05 по 11.06.2015 року цікаво і змістовно здійснювався відпочинок школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Щодня у таборі проводилися цікаві масові розважально-ігрові та спортивні заходи. Працюють в ДТВ «Сонечко» досвідчені вчителі початкової та старшої школи. Було організовано екскурсію до м. Остріг (замок князів Острозьких) та м. Нетішин (Краєзнавчий музей)

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Станом на 2016-2017н.р. трапилося 3 випадки травматизму з учнями (за межами школи) та 2 випадки травматизму з працівниками також в після робочий час.

Правовиховна робота Мирутинського НВК у 2016-2017 н.р. здійснювалась через викладання курсу правознавства, проведення Тижня правових знань, Місячника правової освіти, під час яких проводились єдині класні години за темами «Мої права – твої права», «Я дитина – я знаю свої права, конкурс плакатів за темою «Права очима дітей», правовий брейн-ринг «Турнір Феміди», рольова гра «Розслідування ведуть…» тощо.  Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах, засіданнях Ради школи та Ради профілактики правопорушень.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.


Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є Батьківські збори. У проведенні яких бере участь адміністрація школи та шкільний психолог.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності школи. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

 • 2016-2017 навчального року зареєстровано 1 усне зверненя – від мами учениці 6 класу Радзивілюк Юлії щодо відносин між однокласниками в класі.  1 письмове звернення – від мами Юрчук Альони щодо ставлення хлопців класу до дівчинки.

Звернення були розглянуті у передбачений законом термін, питання були розв’язані позитивно.

          Також розглядалися та розв’язувалися скарги (усні) щодо трудових відносин в колективі.

 

Фінансово-господарська діяльність.

 

  Не зважаючи на значний вік та зношеність деяких будівель школи, адміністрація Мирутинського НВК разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією Берездівської сільської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.. Протягом навчального року було проведено утеплення стін, даху, перекриття даху, заміна усіх вікон та дверей приміщення школи, а також заміна покриття підлоги в коридорі школи. Дані ремонтні роботи проводилися за рахунок державного регіонального міністерства будівництва та спів фінансування 10% Берездівська сільська рада. Проведене утеплення школи дало можливість мати ще більшу економію енергоносіїв до 50%.

Сьогодні стан оргтехніки в школі незадовільний: застарілі комп’ютери у комп’ютерному класі виходять поступово з ладу, необхідний мультимедійний проектор, потребують оновлення меблів у класних кімнатах. Це величезні кошти, яких школа не має.

За позабюджетні кошти здійснюється обслуговування шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний клас та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб),  закупівля миючих дезинфікуючих засобів для внутрішніх туалетів.

За рахунок спонсорських та благодійних коштів батьків здійснюється ремонт та підготовка класних кімнат до навчального року.


Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, активно проводиться робота по озелененню території. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, знищено старі та хворі дерева. Білиться та фарбується огорожа,  Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, виноситься та періодично вивозиться сміття з території школи.

Для підготовки школи до нового 2016\2017 навчального року були вжиті такі заходи:

 

 • Проведено косметичний ремонт в їдальні..
 • Пофарбовано підлогу, панелі, мебліі.
 • Замінено шпалери у 2 кабінетах

 

Категорія: Мої статті | Додав: Admins (18.12.2017)
Переглядів: 28 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: